Εκτίμηση περιβαλλοντικής κατάστασης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου με τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων και φυσικών ραδιενεργών νουκλιδίων στα ιζήματα

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:25 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:25 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών/ Ιδρυματικό Αποθετήριο
Είδος Εντύπου Mεταπτυχιακή εργασία
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανεπιστήμιο Πατρών
Συγγραφέας Βλάχος, Νικόλαος