Έκθεση Περί Αναγκαιότητας Λήψης Μέτρων Προστασίας Περιβάλλοντος στο Χώρο του ΙΧΘΥΚΑ

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Συνοπτική αναφορα και τεκμηρίωση βασικών μέτρων διαχείρισης της περιοχής ΙΧΘΥΚΑ εκβολών Αχελώου.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:19 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:19 (EET)
Είδος Εντύπου Έντυπη Έκθεση
Συγγραφέας Περγαντής Φ.
Τοποθεσία Αιτωλικό