Έκθεση Επισκόπησης Σημαντικών Θεμάτων Διαχείρισης Νερών - Υδατικό Διαμέρισμα Δυτ. Στερεάς Ελλάδας

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:20 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:20 (EET)
Αντίτυπα 2
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΥΠΕΚΑ
Σελ. 84
Συγγραφέας Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δ. Στ. Ελλάδας