Έκθεση/αξιολόγηση έργων, μελετών, δράσεων στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού περιόδου 1981-2010*Προτεινόμενες παρεμβάσεις 21-06-2011 [Τελική έκθεση]

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 21 Ιανούαριος, 2021, 18:34 (EET)
Δημιουργήθηκε 14 Ιανούαριος, 2021, 10:17 (EET)
Συγγραφέας Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και Εχινάδων Νήσων