Εισηγήσεις Διημέρου Προγράμματος Κατάρτισης Στελεχών και Φυλάκων-Ξεναγών περιοχών RAMSAR

Περιεχόμενο: Πρακτικά εισηγήσεων σε τεχνική συνάντηση σχετική με το θέμα.,

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:16 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:16 (EET)
Είδος Εντύπου Αδημοσίευτη έκθεση.
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΑΝ.ΑΙΤ. ΑΕ
Συγγραφέας Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Τοποθεσία Θεσσαλονίκη