Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Συμπλέγματος Υγροτόπων Μεσολογγίου - Αιτωλικού

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Διεξοδική και αναλυτική παρουσίαση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση ζωνοποίησης και ορισμού επιτρεπομένων δραστηριοτήτων κατά ζώνη

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 21 Ιανούαριος, 2021, 18:33 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Είδος Εντύπου Αδημοσίευτη τεχνική μελέτη
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/ση Περιβ/κου Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Σελ. 282
Συγγραφέας Χωροδυναμική-Καραθανάση Ε - ΕΨΙΛΟΝ - Περγαντής & Συνεργ.
Τοποθεσία Αθήνα