Ειδική Οικολογική - Διαχειριστική μελέτη Τουρλίδας & Ν. Τουρλίδας Μεσολογγίου

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης , πρόταση επιμέρους ζωνοποίησης με βάση αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία. Επίσης, αξιόπιστη αναλυτική διαχειριστική πρόταση για τη εφ

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Είδος Εντύπου Αδημοσίευτη τεχνική μελέτη
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου
Συγγραφέας Καραθανάση & Συνεργ.
Τοποθεσία Αθήνα