Ειδική Διαχειριστική Μελέτη Ποταμού Εύηνου (Τμήμα περιοχών Κάλφα - Παραδείσι Δήμων Μεσολογγίου & Χάλκειας) - Σε Συσχέτιση με το Έργο Εθνικής Σημασίας της Ιόνιας οδού

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς EURO IONIA
Συγγραφέας Περγαντής Φ.