Δομή της παραγωγής των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού για τα έτη 1988 έως 1995

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:24 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:24 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας
Είδος Εντύπου Πρακτικά
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΕΚΘΕ. Σύλλογος Εργαζομένων
Συγγραφέας Ε. Δημητρίου, Ι. Ρογδάκης & Κ. Μπαταργιάς