Δομή πληθυσμών και αναπαραγωγική στρατηγική του ενδημικού είδους Scardinius acarnanicus (Stephanidis, 1939) σε δύο λίμνες της Δυτικής Ελλάδας (Λυσιμαχία και Τριχωνίδα)

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:24 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:24 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων
Συγγραφέας Ι. Λεονάρδος, Α. Κοκκινίδου, Α. Αγιαννιτόπουλος και Σ. Γκίρης