Δικτύωση και τοπική ανάπτυξη. Η περίπτωση της Τριχωνίδα Α.Ε.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:24 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:24 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης/ ΣΚΕΑΒ
Είδος Εντύπου Μεταπτυχιακή Διατριβή
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συγγραφέας Κωνσταντίνος Σ. Καλαμάκης . επιβλέπων Α. Κουτσούρης