Διαφοροποιήσεις στην παραγωγή της τσιπούρας του φυσικού οικοσυστήματος του συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Πιθανή επίδραση της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 15 Ιανούαριος, 2021, 11:54 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 13:31 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων
Συγγραφέας Ε. Δημητρίου, Α. Καπαρελιώτης, Κ. Ακοβιτιώτης, Α. Αθανασόπουλος, Ι. Ρογδάκης, Κ. Μπαταργιάς και Κ. Κουτσικόπουλος