Διαχείριση των Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα

Περιεχόμενο: Περιεκτική παρουσίαση του ζητήματος στην Ελληνική Επικράτεια.,

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:19 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:19 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. WWF-Ελλάς
Είδος Εντύπου Βιβλιαράκι.
Σελ. 19
Συγγραφέας Κουβέλης Σπύρος & Συν. για τη WWF-Ελλάς
Τοποθεσία Αθήνα