Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Πρακτικά συνάντησης εργασίας για προστατευόμενες περιοχές, θεσμικό πλαίσιο, φορείς διαχείρισης και άλλες βασικές συνιστώσες του κεντρικού θέματος.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:17 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:17 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Πρακτικά Συνάντησης Εργασίας Εκδ. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση-WWF Ελλάς
Είδος Εντύπου Αδημοσίευτη έντυπη έκθεση.
Σελ. 129
Συγγραφέας Μαραγκού Π. & Μ. Συμβουλίδου