Διαχείριση Αλιευτικών Πόρων & Υδατοκαλλιεργειών

Περιεχόμενο: Επιστημονικές ανακοινώσεις., Αξιολόγηση : Πρακτικά συνεδρίου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:05 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:05 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Είδος Εντύπου Βιβλίο
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς TEIWEST-Mesologgi-Main Library
Συγγραφέας Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων, Υπουργείο Γεωργίας, Υπό την αιγίδα : Υπουργείου Γεωργίας & Πανεπιστημίου Πατρών, Συνδιοργάνωση & Οργανωτική υποστήριξη : Κέντρο Πληρ. Λ/Θ Μεσ/γιου–Αιτωλικού
Τοποθεσία Μεσολόγγι