Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2021-2023 με απευθείας ανάθεση

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Δράσεων ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το 2021-2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 21/12/2020 έως τις 12:00 μ.μ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 21 Ιανούαριος, 2021, 18:39 (EET)
Δημιουργήθηκε 12 Ιανούαριος, 2021, 16:31 (EET)