2008_Μετεωρολογικά Δεδομένα

URL: https://fdlmes-ckan.getmap.gr/dataset/59aa9374-8c34-4e0d-9e81-63ddd169aa75/resource/f9ad62d6-2a8c-4fa4-ae93-4acfc985a7b6/download/2008.zip

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Ετήσια-Μηνιαία-Ημερήσια στατιστικά μετεωρολογικά δεδομένα από 8/2008. Μετά απο τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημα, από τα μέσα του 2012 τα δεδομένα οδηγούνται κατευθείαν στην...

Πηγή : Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού Αιτωλικού

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα Ιανούαριος 19, 2021
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα Ιανούαριος 12, 2021
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 12, 2021
Διαμόρφωση ZIP
Άδεια Creative Commons CCZero
Idf9ad62d6-2a8c-4fa4-ae93-4acfc985a7b6
Mimetypeapplication/zip
Package id59aa9374-8c34-4e0d-9e81-63ddd169aa75
Revision id81677fc7-c509-4d6d-9906-cbfe1d7c9777
Size27,1 KiB
Stateactive
Url typeupload