Χλωριδική ποικιλότητα νησίδων κλειστών κόλπων και λιμνοθαλασσών: Οι νησίδες του Αμβρακικού κόλπου και της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:57 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:57 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας: «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο».
Είδος Εντύπου Πρακτικά
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Ελληνική Οικολογική Εταιρεία-Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία -Ελληνική Βοτανική Εταιρεία.
Συγγραφέας Ηλιάδου Ε., Πανίτσα Μ., Π. Δημόπουλος