Άτλας της Ιχθυοπανίδας του Ποταμού Νέστου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:02 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:02 (EET)
Αντίτυπα 3
Είδος Εντύπου Έγχρωμο βιβλίο στα Ελληνικά και ρωσικά.
Σελ. 300
Συγγραφέας Ν.ΑΜ. Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης