Αποτίμηση Περιβαλλοντικής Κατάστασης και Εκτίμηση Οικολογικής Ευαισθησίας της Λ-Θ Μεσολογγίου Αιτωλικού και της Ευρύτερης Περιοχής

Περιεχόμενο: Συνοπτική περιεκτική παρουσίαση του θέματος.,

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:19 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:19 (EET)
Είδος Εντύπου Έντυπη Έκθεση
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Παν. Αιγαίο
Σελ. 120
Συγγραφέας Μαμάσης Δ. & Λ. Μαυτραγάνης
Τοποθεσία Μυτιλήνη