Αποτίμηση περιβ.ς Κατάστασης & Εκτίμηση Οικολογικής Ευαισθησίας της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Αιτωλικού και της Ευρύτερης Περιοχής

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:03 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:03 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΠΣΕ Περιβ/κης Χαρτογραφίας του Παν/μιου Αιγαίου, Μυτιλήνη
Είδος Εντύπου Διπλωματική Εργασία
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΠΣΕ Περιβ/κης Χαρτογραφίας του Παν/μιου Αιγαίου
Συγγραφέας Μαμασης Δ, Μαυραγανης Λ.
Τοποθεσία Μυτιλήνη