Αποτελέσματα πειραματικής εντατικής εκτροφής του είδους Liza ramada (Βελανισσα) σε ιχθυοκλωβούς

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 12:57 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 12:57 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση 5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας
Είδος Εντύπου Πρακτικά
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΕΚΘΕ. Σύλλογος Εργαζομένων
Συγγραφέας Ι. Ρογδάκης, Κ. Λιανού, Α. Μπαλτάς, Γ. Μίνος και Κ. Βιδάλης