Ανθρωπογενείς δραστηριότητες και οικολογικός χάρτης της λίμνης Τριχωνίδας - Προτάσεις ανάπτυξης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠ. Ανάπτυξης

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 12:57 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 12:57 (EET)
Είδος Εντύπου Πτυχιακή Εργασία
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων
Συγγραφέας Αυγουστίδης Χρήστος