Ανάπτυξη Τυπολογίας των Ελληνικών Επαγγελματιών Αλιέων Μικρής Παράκτιας Αλιείας με βάση Αλιευτικά Οικονομικά και Κοινωνικά Χαρακτηριστικά

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση: Πλήρης ανάπτυξη όλων των παραμέτρων της μκρής παράκτιας αλιείας με αναλυτικά στοιχεία.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 12 Ιανούαριος, 2021, 17:25 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:04 (EET)
Αντίτυπα 2
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Υ. Διαχείρισης του Επιχ. Προγράμματος Αλιεία
Είδος Εντύπου Βιβλίο
Σελ. 255
Συγγραφέας ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε., Παν. Πατρών Τμ. Βιολογίας & Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδος
Σχόλιο Ρούσση-Χρυσόπουλος
Τοποθεσία Μεσολόγγι