Ανάπτυξη του τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές με περίπτωση μελέτης τη Λ-Θ Μεσολογγίου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 12:57 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 12:57 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Είδος Εντύπου Πτυχιακή Εργασία
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Α.Τ.Ε.Ι Πειραιά
Συγγραφέας Καρακάση - Καρακασίδη Βασιλική