Ανακύκλωση : Ανακυκλωμένο Γυαλί

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Ενημερωτικό κείμενο συνοδευόμενο από επεξηγηματικά σχέδια και φωτογραφίες κατάλληλο γιοα περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών. Ολοκληρωμένη ανάπτυ

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:10 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:10 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Είδος Εντύπου Έγχρωμο εκπαιδευτικό "τετράδιο".
Σελ. 30
Συγγραφέας Condon Judith
Τοποθεσία Αθήνα