Αλιευτικά-Ιχθυοτροφικά Έργα Μ.Ο.Π. περιοχής Αμβρακικού. Εκτίμηση Επιπτώσεων στο περιβάλλον και Επιβολή Πρόσθετων μέτρων. (Κατ’ εφαρμογή : α) της Αριθ. 300027_1193 ΚΥΑ ΦΕΚ 194Β 23-3-90), β) του Συμβολαίου ΜΟΠ Δ.Ε.-Πελ/σου και γ) του Κανονισμού ΕΟΚ 4028_86)

Αξιολόγηση : Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Υπ. Γεωργίας-ΥΠΕΧΩΔΕ
Είδος Εντύπου Έντυπη Έκθεση
Σελ. 300
Συγγραφέας Υπ. Γεωργίας – ΥΠΕΧΩΔΕ
Τοποθεσία Αθήνα