Παρακολούθηση των μεταβολών των ακτών της περιοχής Μεσολογγίου με χρήση μεθόδων τηλεανίχνευσης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:51 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:51 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση UOA-Books, dissertations at the C.L. of Sciences (former Lib. of Biology, Chemistry and Pharmacy)
Συγγραφέας Πάνος, Γεώργιος