Μορφολογικά χαρακτηριστικά του πυθμένα της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού, σχετιζόμενα με διαφυγές αερίων -Προκαταρκτικά αποτελέσματα

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:47 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:47 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων
Συγγραφέας Γ. Παπαθεοδώρου, Π. Μουρελάτος, Κ. Βουτσινάς και Κ. Ξένος