Καταγραφές φυσικοχημικών παραμέτρων, αλιευτικής παραγωγής και μεγέθους αλιευόμενων ψαριών στο ιχθυοτροφείο Βασιλάδι κεντρικής λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού R

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:38 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:38 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων
Συγγραφέας Ε. Δημητρίου, Α. Αθανασόπουλος, Α. Καπαρελιώτης, Γ. Κατσέλης, Ι. Ρογδάκης, H. Betts, C. Wendling