Χρήση προϊόντων τηλεπισκόπησης για την αποτύπωση μεταβολών χρήσεων γης και για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης της λίμνης Τριχωνίδας

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:57 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:57 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Τηλεπισκόπηση: Εξελίξεις και εφαρμογές / / ΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ελληνική Εταιρεία Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης
Είδος Εντύπου Εισήγηση Ημερίδας
Συγγραφέας Ηλίας Δημητρίου