Χωροθέτηση Πυρήνων Απόλυτης Προστασίας σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές με χρήση Πολυκριτηριακής Αξιολόγησης (MCE) και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:57 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:57 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Τμήμα Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Είδος Εντύπου Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Αειφορική ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Τμήμα Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Συγγραφέας Ζαχαρούλα Κυριαζή