Διαχείριση λειτουργίας δικτύου σταθμών μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:19 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:19 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων
Συγγραφέας Α. Ψιλοβίκος, Κ. Αλμπανάκης, Κ. Κοσματόπουλος, Γ. Σουβατζόγλου και Π. Νεοφώτιστος