Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λειτουργίας Ιχθυοτροφείων Λιμνοθάλασσας Μεσσολογγίου-Αιτωλικού

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 17 Ιούνιος, 2024, 12:02 (EEST)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:45 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΦΔΛΜ
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΦΔΛΜ