βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Τύποι: PDF Ετικέτες: νομοθεσία Λειτουργία ΦΔ

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Υ.Α.(ΦΕΚ.1442Β'/19.10.2005)

    Κανονισμός για την εκτέλεση έργων, την ανάθεση,παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών,την προμήθεια παράδοση και παραλαβή αγαθών,υλικών και προϊόντων και για την...
  • Υ.Α.(ΦΕΚ.2833Β'/05.07.2019)

    Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ...