Βιώσιμη Χρήση των Υδατικών Πόρων στη Θεσσαλία. Η Αξιολόγηση Κόστους – Οφέλους της Εκτροπής του Αχελώου και των Εναλλακτικών Προτάσεων.

Περιεχόμενο: Διεξοδική παρουσίαση και συζήτηση κρίσιμων κοινωνικο-οικονομικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη χρήση των υδατικών πόρων της περιοχής.,

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:19 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:19 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ.Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών,Μεταπτυχιακό Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Είδος Εντύπου Έντυπη Έκθεση
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σελ. 60
Συγγραφέας Σελιμάς Γιάννης
Τοποθεσία Αθήνα