Τελική Έκθεση Καταγραφής της Ορνιθοπανίδας στις Αλυκές Άσπρης 2016-2017 - Επιδράσεις και Μέτρα Προστασίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 29 Σεπτέμβριος, 2021, 09:37 (EEST)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:02 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΦΔΛΜ & Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.
Σελ. 80
Συγγραφέας Κασβίκης Ι., Παλαιός Ν.