Συστηματικός έλεγχος των υπολειμάτων νιτρικών ιόντων στα φυλλώδη λαχανικά και το περιβάλλον του νομού Αιτ-νίας. Παράγοντες που μειώνουν τη συσσώρευση νιτρικών ιόντων στα φυλλώδη λαχανικά

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:55 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:55 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Τμήμα Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Είδος Εντύπου Διδακτορική Διατριβή
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Συγγραφέας Κοσμά Χ. Χαρίκλεια