Συμβολή στη Μελέτη της επίδρασης των γεωργοκτηνοτροφικών και άλλων δραστηριοτήτων στην τροφική κατάσταση της λίμνης Τριχωνίδαε και των δυνατοτήτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης της

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Τμήμα Κτηνιατρικής
Είδος Εντύπου Διδακτορική Διατριβή
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Συγγραφέας Κουσούρης Θεόδωρος