Σύγκριση της πρωτοδιάταξης των βάσεων δύο περιοχών του μυτοχονδριακού DNA τεσσάρων ειδών της οικογένειας των Mullidae

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:54 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων
Συγγραφέας Α.Π. Αποστολίδης, Ζ. Μαμούρης και Κ. Τριανταφυλλίδης