Στόχος η Αειφορία. Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Σχετικά με την Πολιτική και την Δράση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Τόμος ΙΙ

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Εκλαϊκευμένη περιεκτική παρουσίαση της πολιτικής, των βασικών προσεγγίσεων & των συγκεκριμένων οργάνων και μέσων επιδίωξης της αειφορίας από την Ευρωπαϊκή ένωση κατά την περίοδο 199

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:19 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:19 (EET)
Είδος Εντύπου Έντυπη Έκθεση
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Σελ. 100
Συγγραφέας Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Τοποθεσία Βρυξέλλες