Προμελέτη Ενίσχυσης του Υδατικού Δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη Λεκάνη του Ποταμού Ευήνου. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Αναλυτική παρουσίαση όλων των φυσικών παραμέτρων και εκτίμηση των επιπτώσεων και προτάσεις Περιβαλλοντικών Όρων. % Η μελέτη χαρακ

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Είδος Εντύπου Αδημοσίευτη τεχνική μελέτη
Συγγραφέας Κωνσταντινίδης & ΣΙΑ ΕΕ, Καραβοκύρης & συνεργ. Ε.Ε., Γκόφας & Συν. ΕΠΕ