Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσιών για τη Δράση Παρακολούθησης του Νανογωβιού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσιών για τη Δράση Παρακολούθησης του Νανογωβιού της λίμνης Τριχωνίδας 2022

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων
Τελευταία ενημέρωση 10 Φεβρουάριος, 2022, 11:48 (EET)
Δημιουργήθηκε 10 Φεβρουάριος, 2022, 11:47 (EET)