Περί Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Αχελώου - Πηνειού και Περιβαλλοντικοί Όροι και Περιορισμοί Έργων Μερικής Εκτροπής Αχελώου

Περιεχόμενο: Θεμελιώδη στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Εκτροπή του Αχελώου και κυρίως εκείνα της σχετικής ΜΠΕ 2001 (Λαζαρίδη, Παπαγρηγορίου),

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:12 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:12 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Νόμος 3481/ΦΕΚ 162Α'/2-8-2006
Είδος Εντύπου ΦΕΚ