Οδηγός Παρακολούθησης Τύπων Οικοτόπων και Φυτικών Ειδών στις Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 με Φορείς Διαχείρισης στην Ελλάδα

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Πλήρης και αναλυτικός οδηγός υψηλού επιστημονικού επιπέδου με μεθοδολογίες σχεδιασμού και καταγραφής βασικών και επιμέρους παραμμέτρων του κυρίως θέματος.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:17 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:17 (EET)
Είδος Εντύπου Έγχρωμο βιβλίο.
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & ΥΠΕΧΩΔΕ
Σελ. 172
Συγγραφέας Δημόπουλος Π., E. Bermeier, Κ. Θεωδορόπουλος, P. Fischer & Μ. Τσιαφούλη
Σχόλιο Χρυσόπουλος
Τοποθεσία Αγρίνιο