Νόμος & Φύση - Βιβλιοθήκη Περιβ. Δικαιου -20 - Η Κοινωνία των Πολιτών και η Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Δίκαιου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:12 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:12 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλα
Σελ. 190
Συγγραφέας Παπαδημητίου Γ., WWF