Μελέτη Σκοπιμότητος για την Εκτροπή Αχελώου και την Αξιοποίηση της Θεσσαλίας Πεδιάδας - Τεύχος Α

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Αναλυτική περιγραφή Περιβαλλοντικών και Οικονομικών παραμέτρων του έργουπρος αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του. Στη βάση ανάλυσης κόστους - οφέλους. Εκτίμηση Επιπτώσεων σ

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Είδος Εντύπου Αδημοσίευτη τεχνική μελέτη
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Υπ. Εθνικής Οικονομίας
Συγγραφέας Morgan G & Co Ltd & Συνεργ.
Τοποθεσία Αθήνα