Μελέτες και ερευνητικές εργασίες για τα έργα περιβαλλοντικής υποδομής για την προστασία και αναβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων Νοτιο-δυτικής Αιτωλοακαρνανίας

Αξιολόγηση : ΜΠΕ στις αναλυτικές τεχνικές περιγραφές

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Είδος Εντύπου Έντυπη Έκθεση
Συγγραφέας Παρασκευόπουλος Α.Γ.
Σχόλιο 1 βιβλιόθηκη, 1 Χρυσόπουλος
Τοποθεσία Αθήνα