Μελέτες & Ερευνητικές Εργασίες για τα Έργα Περιβ/κης Υποδομής για την Προστασία και Αναβάθμιση των Υδατικών Οικοσυστημάτων της Ν.Δ. Αιτ-νιας - ΜΠΕ

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΥΠΕΧΩΔΕ
Συγγραφέας Παρασκευόπουλος Α.Γ. & συνεργ.