Εποπτεία & αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΛΜ -

Εποπτεία & αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΛΜ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 9 Νοέμβριος, 2022, 11:33 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:16 (EET)
Αντίτυπα 3
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΦΔΛΜ
Συγγραφέας NERCO - Ν. Χλύκας και συνεργάτες Α.Ε.Μ. & ΟΙΚ Μελετητική Περ/ντος